Geomatics NORWAY AS med partnere er en nettverks-organisasjon som arbeider med innovasjon, konsept og eksperimentell utvikling samt forretningsutvikling.

Selskapets kjernevirksomhet er utvikling av løsninger basert på bruk av GIS / GIT samt markedsføring av digitale informasjonssystemer.

Geomatikk

Geomatikk er en samlebetegnelse for virksomhet knyttet til innsamling, bearbeiding, analyse, lagring, distribusjon,

presentasjon og anvendelse av romlig stedfestet informasjon.

 

Geografiske informasjonssystemer (GIS) bygger på anvendelse av geomatikk og geografisk informasjonsteknologi.

​Våre tjenester

 

 

Innovasjon, eksperimentell utvikling, prosjektetablering

  • Konseptutvikling / prosjektutvikling

  • Prosjektledelse / koordinering

  • Konsulenttjenester

 

Nettverksintegrasjon

  • Teknologi- og kompetanseoverføring

Digital Signage

  • Design og kundebaserte løsninger basert på bruk av plattformen PLAYipp.

  • Enkle løsninger i  Power Point, Flash- og JPEG filer

  • Avanserte løsninger basert på informasjon fra kundens egne systemer,

  • f.eks booking, CRM mv.

Geomatics Norway AS

Org. nr:            NO 989 704 338 Mva

Adresse:          P.O Box 159

                          NO-1319 Bekkestua

Telefon:           +47 915 64 272

E-post:             post@geomaticsnorway.no

© 2013 by Geomatics NORWAY