Illustrasjon GN Hjemmeside.jpg

Geomatics NORWAY AS med partnere er en nettverks-organisasjon som arbeider med innovasjon, konsept,  eksperimentell utvikling samt forretningsutvikling.

Selskapets kjernevirksomhet er utvikling av løsninger basert på bruk av GIS / GIT samt markedsføring og salg av posisjonerings - og digitale informasjonssystemer.

Geomatikk

Geomatikk er en samlebetegnelse for virksomhet knyttet til innsamling, bearbeiding, analyse, lagring, distribusjon,

presentasjon og anvendelse av romlig stedfestet informasjon.

 

Geografiske informasjonssystemer (GIS) bygger på anvendelse av geomatikk og geografisk informasjonsteknologi.

​Våre tjenester / Produkter

 

Innovasjon, eksperimentell utvikling, prosjektetablering

  • Konseptutvikling / prosjektutvikling

  • Prosjektledelse / koordinering

  • Konsulenttjenester

 

Nettverksintegrasjon

  • Teknologi- og kompetanseoverføring

GNSS posisjoneringssystemer

  • Høynøyaktige GNSS mottakere for smarttelefoner, nettbrett og pc

Digital Signage

  • Design og kundebaserte løsninger basert på bruk av plattformen PLAYipp.

  • Enkle løsninger i  Power Point, Flash- og JPEG filer

  • Avanserte løsninger basert på informasjon fra kundens egne systemer,

  • f.eks booking, CRM mv.