Partnere ...

Som ledd i vår strategi som en nettverksorganisasjon  har vi fokus på samarbeid med andre aktører.

I dette samarbeidet finner vi kompetanse  og miljøer innen FOU, teknologi og forretningsutvikling.

KYSTVERKET

Kystverket er ansvarlig myndighet innen feltet «sjøsikkerhet» med et samlet ansvar for ulike bruker-grupper som ferdes på sjøen, herunder også fritidsbruk av båt så vel som den kystnære fiskeflåten.

COMBITECH AB

 

Selskapet inngår som teknologi-leverandør i SAAB konsernet og er en samarbeidspart for Geomatics NORWAY i maritime prosjekter.

KARTVERKET

Kartverket er en sentral samarbeidspartner i ulike prosjekter.

I prosjektet sjøsikkerhet for fritidsbåter samarbeider vi med sjødivisjonen.

NTNU

 

I flere år har forskerne ved Chalm- ers samarbeidet med Geomatics NORWAY om prosjekter knyttet til navigasjon og sikkerhet til sjøs. Dette samarbeidet er nå videreført med NTNU som partner.

PLAYipp

 

PLAYipp er et svensk selskap som utvikler og produserer den WEB baserte digitale signage løsningen PLAYipp.

 

  SMC

SIUT Management Consulting

 

SIUT Management Consulting er en samarbeidspartner innen strategi og forretningsutvikling, organisasjon og ledelse. Styreledelse er kjernekompetanse for selskapet.