top of page

Partnere ...

Som ledd i vår strategi som en nettverksorganisasjon  har vi fokus på samarbeid med andre aktører.

I dette samarbeidet finner vi kompetanse  og miljøer innen FOU, teknologi og forretningsutvikling.

KYSTVERKET

Kystverket er ansvarlig myndighet for  sjøsikkerhet.

KARTVERKET

Kartverket divisjon sjø er en viktig samarbeidspartner.
NTNU

 

I prosjektet "sikker kurs" er NTNU en sentral partner.

image002.jpg

  SMC

SIUT Management Consulting

 

SMC er en partner innen ledelse, strategi og forretningsutvikling.

Forest it Design AB

Samarbeid om Arrow - GNSS - produkter. 

 
bottom of page