top of page
Prosjektutvikling

 

Geomatics NORWAY arbeider både med åpne og lukkede prosjekter.

 

Planlegging, koordinering og styring av FoU prosjekter er forbundet med stor usikkerhet. Slike prosjekter krever derfor erfaring, kunnskap, kommunikasjon og god vurderingsevne.

Geomatics NORWAY har et betydelig kompetansenettverk i Europa som benyttes i slike sammenhenger.

Grunnvarsel er et eksempel på et av våre prosjekter.
Konsept bilde Sikker kurs.jpg
GIT og GIS

GIS / GIT er digitale verktøy som anvendes for å systemere, strukturere, prosessere og presentere geografisk informasjon. Nye bruksområder og metoder dukker opp og vi følger nøye med i utviklingen slik at vi kan posisjonere oss der datafangst og dataprosessering står i fokus for innovasjon og utvikling. Prosjektet 'Sikker kurs' er eksempel på et slikt prosjekt der vi

samarbeider med Kystverket, NTNU og Combitech AB.

Posisjonering med hjelp av GNSS mottagere er viktig for situasjonsforståelse og beslutning. Vi kan bistå brukere med 

utstyr / produkter av høy kvalitet.

 

 

bottom of page