Prosjektutvikling

 

Geomatics NORWAY arbeider både med åpne og lukkede prosjekter.

 

Planlegging, koordinering og styring av FoU prosjekter er forbundet med stor usikkerhet. Slike prosjekter krever derfor erfaring, kunnskap, kommunikasjon og god vurderingsevne.

Geomatics NORWAY har et betydelig kompetansenettverk i Europa som benyttes i slike sammenhenger.

Grunnvarsel er et eksempel på våre prosjekter :

GIT og GIS

GIS / GIT er digitale verktøy som anvendes for å systemere, strukturere, prosessere og presentere geografisk informasjon. Nye bruksområder og metoder dukker opp og vi følger nøye med i utviklingen slik at vi kan posisjonere oss der datafangst og dataprosessering står i fokus for innovasjon og utvikling. Prosjektet 'Sikker kurs' er eksempel på et slikt prosjekt der vi

bl.a samarbeider med Kystverket, NTNU og Combitech AB.

 

Datafangst ved flyfotografering, laser scanning og 'mobile mapping' er stadig mer aktuelt som grunnlag for analyser, visualisering  og 3D modellering.

 

 

Geomatics Norway AS

Org. nr:            NO 989 704 338 Mva

Adresse:          P.O Box 159

                          NO-1319 Bekkestua

Telefon:           +47 915 64 272

E-post:             post@geomaticsnorway.no

© 2013 by Geomatics NORWAY